Czech English

KMA nabízí možná témata bakalářských prácí (pro bakalářské studium "Obecná matematika")

Pro každý školní rok vypisují členové KMA vždy cca alespoň 30-40 témat bakalářských prací. Vypsané práce najdete spolehlivě v SIS, kromě toho připravujeme vždy koncem letního semestru plakát s nabídkou všech v té době vypsaných prací.

Tento plakát najdete na nástěnce proti posluchárně K2 v karlínské budově MFF UK, Sokolovská 83, Praha 8, ve 2. patře. Máte-li zájem o některou bakalářskou práci, kontaktujte prosím příslušného učitele, nejlépe mailem na adresu jmeno.prijmeni@mff.cuni.cz.

Máte-li obecný zájem o bakalářskou práci, vedenou některým z členů KMA, o jejímž tématu zatím nejste zcela rozhodnutí, můžete se také podívat na odkaz Výzkum, kde naleznete seznam odborných zájmů jednotlivých členů katedry. Třeba vás při jejich čtení něco zaujme. Můžete také kontaktovat vedoucího katedry a nechat si poradit.

Přihlásit se ke zpracování konkrétní vypsané bakalářské práce můžete (nejlépe však po předběžné dohodě s vedoucím práce) na stránce https://is.mff.cuni.cz/toCP1250.cs/sis/login.php, kde se přihlásíte svým studentským loginem a poté kliknete na odkaz Témata prací.