Czech English

Mgr. Tomáš Roskovec
Email:tomas (dot) roskovec (at) gmail (dot) com
Domácí stránka:http://www.karlin.mff.cuni.cz/~roskovec/
Místnost:284, poschodí 2
Telefon:221913259