Czech English

Bc. David Hruška
Email:d (dot) hruska (at) centrum (dot) cz
Domácí stránka:http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~hruskad/
Místnost:N/A, poschodí N/A
Telefon:N/A