Czech English

Bc. Antonín Češík
Email:antonin (dot) cesik (at) gmail (dot) com
Domácí stránka:http://www.karlin.mff.cuni.cz/~cesik
Místnost:N/A, poschodí N/A
Telefon:N/A