Czech English

Požadavky ke státní závěrečné zkoušce

Obor : MATEMATICKÁ ANALÝZA
Zaměření: Diferenciální rovnice (**), Teorie funkcí (*)

V následujících požadavcích jsou
  • symbolem ** označeny ty části, které jsou povinné pouze pro zaměření "diferenciální rovnice"
  • symbolem * ty části, které jsou povinné pouze pro zaměření "teorie funkcí".
Symbol (bd) znamená, že v příslušné části se nevyžaduje znalost důkazů. V ostatních případech se vyžadují principy důkazů.Požadavky jako PDF soubor.