Czech English

Katedra matematické analýzy vypisuje okruhy možných témat diplomových prací pro studenty učitelských oborů

Níže uvedený seznam slouží spíše pro orientaci. Zájemci o podrobnější informace nechť navštíví
 1. stránky Studijního informačního systému MFF UK (pro konkrétní vypsané práce)
 2. stránky příslušného pedagoga (pro eventuelní upřesnění těchto témat)
 3. pedagoga samotného

Jaroslav Lukeš

 • Věty o pevných bodech na počítači

Jaroslav Milota

 • jedna až dvě práce na téma Deterministické modely
  • Růst biologických populací
  • Ekologické koexistence
  • Vznik a průběh epidemií

Pavel Pyrih

 • Metrické prostory a ekvivalentní metriky
 • Metrické a topologické prostory

Jana Stará

 • jedna až dvě práce na téma Některé úlohy variačního počtu

Miloš Zahradník

 • jedno téma z pravděpodobnosti nebo statistické fyziky

Luděk Zajíček

 • Gibbsův jev pro Fourierovy øady

Miroslav Zelený

 • Prostory kompaktních množin