Czech English

Mgr. Martin Michálek
Email:MichalekM (at) seznam (dot) cz
Domácí stránka:http://www.karlin.mff.cuni.cz/~michalek/
Místnost:284, poschodí 2
Telefon:221913259