Czech English

Jan Vybíral, Dr.rer.nat.habil.,Ph.D.
Email:vybiral (at) karlin (dot) mff (dot) cuni (dot) cz
Domácí stránka:http://www.karlin.mff.cuni.cz/~vybiral/
Místnost:287, poschodí 2.
Telefon:221913266