Czech English

Seminars organized by the department

Basic Function Spaces Properties Seminar.
Room: seminární místnost KMA
Time: Tuesday, 9:00
Coordinator: Pick, Vybíral

Function Spaces Seminar.
Room: seminární místnost KMA
Time: Wednesday, 9:50
Coordinator: Pick, Opic, Hencl
Official website: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~pick/funspac.htm

Functional Analysis Basics Seminar
Room: K8
Time: Tuesday, 13:10
Coordinator: Kalenda, Spurný

Functional Analysis Seminar.
Room: konirna
Time: Tuesday, 9:30
Coordinator: Muller

Real and Abstract Analysis Seminar.
Room: K2
Time: Wednesday, 15:40
Coordinator: Holický, Zajíček

Real Function Theory Seminar.
Room: K3
Time: Thursday, 10:40
Coordinator: Holický, Zajíček, Zelený

Seminar on topology.
Room: seminární místnost MÚUK
Time: Monday, 14:00
Coordinator: Hušek
Official website: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~mhusek/mirek-c.htm

Seminars attended by our faculty

Set Theory & Analysis
Seminář z parciálních diferenciálních rovnic
Seminář z bifurkací a jejich interpretací v biologii
Seminář o diferenciálních rovnicích a teorii integrálu
Nečas seminar on continuum mechanics